Επικοινωνία


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΣΔΑ
Αρκαδίας 37 TK: 12132 Περιστέρι
Τηλ-κέντρο: 210 57 45 826 Fax: 210 57 59 547 Email: efd@asda.gr
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)
Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής εσωτ:263 Email: georgetex@asda.gr
Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)
Χαρακίδα Ιωάννα - Προϊσταμένη Τμήματος εσωτ:267 Email: giannax@asda.gr
Λάγαρης Δημήτρης εσωτ:277 Email: dlagaris@asda.gr
Σιλιτζόγλου Στέφανος εσωτ:275 Email: s.silitzoglou@asda.gr
Σμυρνής Παναγιώτης εσωτ:279 Email: psmirnis@asda.gr
Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)
Κυζιρίδη Νέλλη - Προϊσταμένη Τμήματος εσωτ:224 Email: nelly@asda.gr
Καραβά Μαρία εσωτ:274 Email: marciakarava@asda.gr
Μαθιουδάκη Θεοδοσία εσωτ:276 Email: th.mathioudaki@asda.gr
Τζατζαράκη Ελένη εσωτ:273 Email: elenitzatzaraki@asda.gr

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)
Μπίμπας Παναγιώτης εσωτ:278 Email: pbibas@asda.gr