Διαβούλευση


Ο Πρόεδρος του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, Δήμο Αγίας Βαρβάρας, Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δήμο Αιγάλεω, Δήμο Ιλίου, Δήμο Περιστερίου, Δήμο Πετρούπολης και Δήμο Χαϊδαρίου για την υποβολή ειδικών σχεδίων δράσης της πρότασης «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ» στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

Πρόσκληση Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης


Ειδικά σχέδια δράσης για τη «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ»

ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ