ΠΕΠ Αττικής 2021-2027

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2021-27...Περισσότερα

Διαβούλευση του Προγράμματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής..Περισσότερα

Προετοιμασία για τον Σχεδιασμό του ΠΕΠ «Αττικής 2021-2027»...Περισσότερα

Nέο ΠΕΠ 2021 2027...Περισσότερα

Διαβούλευση επί της Στρατηγικής...Περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027...Περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 ΩΣ EΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ...Περισσότερα