Οργανόγραμμα
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας
 1. Πρόεδρος ΑΣΔΑ
  Παχατουρίδης Ανδρέας
  1. Γενική Διεύθυνση ΑΣΔΑ
   Διαμαντόπουλος Μόσχος - Γενικός Διευθυντής
   gendief@asda.gr
  1. Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)
   Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής
   georgetex@asda.gr
  1. Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)
   Χαρακίδα Ιωάννα
   Προϊσταμένη Τμήματος
   giannax@asda.gr
   1. Λάγαρης Δημήτρης

    dlagaris@asda.gr
   2. Σμυρνής Παναγιώτης

    psmirnis@asda.gr
   3. Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα

    loli-salteri@asda.gr
  2. Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)
   Κυζιρίδη Νέλλη
   Προϊσταμένη Τμήματος
   nelly@asda.gr
   1. Καραβά Μαρία

    marciakarava@asda.gr
   2. Κουτσουράκης Νεκτάριος

    nkouts@asda.gr
   3. Μαθιουδάκη Θεοδοσία

    th.mathioudaki@asda.gr
   4. Σίρπης Γεώργιος

    g.sirpis@asda.gr
  3. Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)
   1. Μπίμπας Παναγιώτης

    pbibas@asda.gr