Οργανόγραμμα


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΣΔΑ
Πρόεδρος ΑΣΔΑ
Παχατουρίδης Ανδρέας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)
Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής
Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)
Χαρακίδα Ιωάννα - Προϊσταμένη Τμήματος
Λάγαρης Δημήτρης
Σιλιτζόγλου Στέφανος
Σμυρνής Παναγιώτης
Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)
Ψαρρού Ροδόπη - Προϊσταμένη Τμήματος
Καραβά Μαρία
Τσαντήλας Ηλίας
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)
Μπίμπας Παναγιώτης
Τζατζαράκη Ελένη