ΠΕΠ-Διακηρύξεις

Αρχική » Νέα » Διακήρυξη για την Προμήθεια με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια Φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορυδαλλού»

Διακήρυξη για την Προμήθεια με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια Φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορυδαλλού»

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.