ΠΕΠ-Διακηρύξεις

Αρχική » Νέα » Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΤ Διακηρύςςει ανοικτή διαδικαςία για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΤ Διακηρύςςει ανοικτή διαδικαςία για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ”

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.