Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

efd-logos

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εμβληματική - Ολοκληρωμένη - Καινοτόμος παρέμβαση επιχειρηματικής ανάταξης και ανάπτυξης της δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της "ΒΑΑ/ΟΧΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"
(SHARING PLATFORM ECONOMY PERSPECTIVE/SPEP)
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Με τη συχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
efd-map
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.