Τεχνική Βοήθεια

Αρχική » ΠΕΠ 2014-2020 » Τεχνική Βοήθεια

Προσκλήσεις

Επικαιροποιήσεις καταλόγου

Αποφάσεις

Εκ των υστέρων δημοσιότητα

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.