ΠΕΠ-Διακηρύξεις

Αρχική » Νέα » ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Λήψη απόφασης περί αναβολής ηλεκτρονικής αποσφράγισης, παράτασης χρόνου υποβολής της με ΑΑ 221271 ηλεκτρονικής προσφοράς λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με Α/Α 107511) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου»

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Λήψη απόφασης περί αναβολής ηλεκτρονικής αποσφράγισης, παράτασης χρόνου υποβολής της με ΑΑ 221271 ηλεκτρονικής προσφοράς λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (με Α/Α 107511) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου»

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.