Διαβούλευση

Παρουσιάσεις της Ημερίδας του ΑΣΔΑ: «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 – Αξιοποίηση αποτελεσμάτων πιλοτικών δράσεων ερευνών ΔΑΑΕ στο σχεδιασμό της νέας ΟΧΕ/ΒΑΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2021 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης..Περισσότερα

Το Νέο ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2021 - 2027 ως Εργαλείο Ανάκαμψης της Περιφέρειας Αττικής στη Μετά COVID-19 Εποχή..Περισσότερα

Το Εργαλείο των ΟΧΕ στην νέα Π.Π. 2021- 2027 και η Εφαρμογή τους στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής..Περισσότερα

OXE/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας. Στρατηγική, Περιεχόμενο, Οργάνωση & Πρόοδος..Περισσότερα

Αξιολόγηση ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας Π.Π. 2014 - 2020..Περισσότερα

Εμβληματική – Ολοκληρωµένη – Καινοτόμος Παρέμβαση Επιχειρηματικής Ανάταξης και Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της «ΒΑΑ/ΟΧΕ ?ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2014-2020»..Περισσότερα

Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ (Απολογισμός 1ου Κύκλου Ερευνών)..Περισσότερα

Προγραμματισμός και Εργαλεία Υποστήριξης της Διαβούλευσης για την «ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 2021 - 2027..Περισσότερα

«Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030»..Περισσότερα

Πλαίσιο σχεδιασμού, διαβούλευσης και περιεχόμενο της αναπτυξιακής και χωρικής στρατηγικής με ορόσημο το 2030..Περισσότερα