Εθνικές Στρατηγικές

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ..Περισσότερα

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025...Περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...Περισσότερα

ΕΥΣΑΑ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΟΡΩΝ ΠΠ 2021-2027...Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ...Περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030...Περισσότερα

Απόφαση έγκρισης ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ...Περισσότερα

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2021-2027...Περισσότερα

«Συνέργεια και συμπληρωματικότητα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 με το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας...Περισσότερα

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών...Περισσότερα

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας...Περισσότερα

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης...Περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών...Περισσότερα

Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής Βιοποικιλότητας...Περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση...Περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη...Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΟΜΑ...Περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030...Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019...Περισσότερα

Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα...Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...Περισσότερα

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων...Περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη...Περισσότερα