Επικοινωία με τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αρκαδίας 37 TK: 12132 Περιστέρι
Τηλ-κέντρο: 210 57 45 826  -  Email: efd@asda.gr

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)

Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής εσωτ: 263  -  Email: georgetex@asda.gr

Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)

Χαρακίδα Ιωάννα - Προϊσταμένη Τμήματος εσωτ: 267  -  Email: giannax@asda.gr
Λάγαρης Δημήτρης εσωτ: 277  -  Email: dlagaris@asda.gr
Σμυρνής Παναγιώτης εσωτ: 279  -  Email: psmirnis@asda.gr
Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα εσωτ: 235  -  Email: loli-salteri@asda.gr

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)

Κυζιρίδη Νέλλη - Προϊσταμένη Τμήματος εσωτ: 224  -  Email: nelly@asda.gr
Καραβά Μαρία εσωτ: 274  -  Email: marciakarava@asda.gr
Κουτσουράκης Νεκτάριος εσωτ: 275  -  Email: nkouts@asda.gr
Μαθιουδάκη Θεοδοσία εσωτ: 276  -  Email: th.mathioudaki@asda.gr
Σίρπης Γεώργιος εσωτ: 273  -  Email: g.sirpis@asda.gr

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)

Μπίμπας Παναγιώτης εσωτ: 278  -  Email: pbibas@asda.gr