Βοηθητικό Υλικό

Αρχική » Δημοσιότητα » Βοηθητικό Υλικό

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των έργων και των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών.

Δείτε επίσης εδώ τις αναλυτικές οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συνημμένο Αρχείο
Λογότυπα ΕΣΠΑ Λήψη
Λογότυπα ΠΕΠ Αττικής Λήψη
Λογότυπα ΟΧΕ/ΒΑΑ ΑΣΔΑ Λήψη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολή
Χρήση του Εμβλήματος ΕΕ Προβολή

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.