Οδηγός Επικοινωνίας

Αρχική » Δημοσιότητα » Οδηγός Επικοινωνίας

Στόχος του Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις πράξεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων σχετικά με την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία και περιλαμβάνει:

  • Την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων των έργων ως προς την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060.

  • Τις οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των Προγραμμάτων και των πράξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Ελλάδα, η οποία συμπληρώνει και δεν καταργεί την επικοινωνιακή στρατηγική που έχει επιλέξει να ακολουθεί κάθε Διαχειριστική Αρχή.

Συνημμένο Αρχείο
Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021 2027 Προβολή
Οδηγός Σχεδίασης ψηφιακών Εφαρμογών Προβολή

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.