Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ)

Αρχική » Δικαιούχοι Πράξεων » Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ)

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2021-2027 καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις αναρτώνται και στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2021-2027 www.espa.gr.

Συνημμένο Αρχείο
Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2021-2027 Προβολή
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2021-2027 Λήψη

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.