Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Αρχική » Δικαιούχοι Πράξεων » Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Κριτήριο Κλιματικής Ανθεκτικότητας – Climate Proofing

Συνημμένο Αρχείο
Πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου κλιματικής ανθεκτικότητα Λήψη
Περιεχόμενα έκθεσης τεκμηρίωσης του κριτηρίου κλιματικής ανθεκτικότητας Λήψη
Οδηγίες χρήσης αρχείου Excel για τον υπολογισμό της κλιματικής ανθεκτικότητας έργων υποδομών Λήψη
Λίστα αξιολόγησης της έκθεσης τεκμηρίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας του έργου Λήψη

 

Συμμόρφωση Πράξεων με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων

Συνημμένο Αρχείο
Οδηγίες για τη συμμόρφωση πράξεων με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων Προβολή

 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Συνημμένο Αρχείο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία Προβολή

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.