Επικοινωνία

Αρχική » Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Αρκαδίας 37, Τ.Κ.: 12132 , Περιστέρι, Αθήνα
 • Τηλ-κέντρο: 210 57 45 826

"*" indicates required fields

Όροι και προϋποθέσεις*

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)

Ελισσαίου Γεώργιος - Διευθυντής
 • εσωτ: 263

Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)

Χαρακίδα Ιωάννα - Προϊσταμένη Τμήματος
 • εσωτ: 263
Σμυρνής Παναγιώτης
 • εσωτ: 279
Παπακώστα Βασιλική
 • εσωτ: 277

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)

Κυζιρίδη Νέλλη - Προϊσταμένη Τμήματος
 • εσωτ: 224
Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα
 • εσωτ: 235
Μαθιουδάκη Θεοδοσία
 • εσωτ: 276
Σίρπης Γεώργιος
 • εσωτ: 273

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)

Μπίμπας Παναγιώτης
 • εσωτ: 278
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.