Οργανόγραμμα

Αρχική » ΕΦΔ ΑΣΔΑ » Οργανόγραμμα

ΑΣΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ.Ε.Φ.Δ.)

Πρόεδρος

Παχατουρίδης Ανδρέας

Γενικός Γραμματέας

Αρβανίτης Θεόδωρος

Γενική Διεύθυνση ΑΣΔΑ (ΓΔ)

Δρ. Διαμαντόπουλος Μόσχος

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)

Δρ. Ελισσαίου Γιώργος

Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)

Χαρακίδα Ιωάννα
Προϊσταμένη Τμήματος

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)

Κυζιρίδη Νέλλη
Προϊσταμένη Τμήματος

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)

Σμυρνής Παναγιώτης
Λεοντακιανάκου Ζωή
Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα
Μαθιουδάκη Θεοδοσία
Σίρπης Γεώργιος
Μπίμπας Παναγιώτης
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.