Ιστορικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια Παραρτήματα Τεχνικής Βοήθειας ΦΕΚ 677 B 2017 – Tεχνική Βοήθεια ΦΕΚ 938 B 2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 51_2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ 113_2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΣΔΑ [...]
Read more
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.