Παρουσίαση Προγράμματος/Στρατηγικής

Αρχική » ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας » Παρουσίαση Προγράμματος/Στρατηγικής

«Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ»: Πρόταση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Άγιων Αναργύρων Καματερού, Αιγάλεω, Ίλιου, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής, Χαϊδαρίου και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα, με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»,της ΕΥΔ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» (Α.Π. 1971/15-6-2023, ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5).


ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.