Εξειδικεύσεις

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης

2.2.ΑΣΔΑ.1 : Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών Πολιτών και Επισκεπτών

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης

2.3.ΑΣΔΑ.1 : Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης

9.1.ΑΣΔΑ.1 : Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ” (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης

9.1.ΑΣΔΑ.3 : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων

4.3.ΑΣΔΑ.2 : Ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού Κτιρίου Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ και 6.3.ΑΣΔΑ.2 : Αποκατάσταση και ανάδειξη κεντρικού Κτιρίου συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ για τη φιλοξενία Εκκολαπτηρίου Επιχειρηματικών Ιδεών και Προετοιμασίας Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Επιχειρήσεων στους Τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας

Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων

5.1.ΑΣΔΑ.1: Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ. και 5.1.ΑΣΔΑ.2: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.