Προσκλήσεις

Αρχική » Προγραμματισμός » Προσκλήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ»

Πρόσκληση Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

Πρόσκληση Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης» για την Π.Π. 2021-2027

Οδηγός Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης» για την Π.Π. 2021-2027

Έντυπο Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης» για την Π.Π. 2021-2027

Αίτηση Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης» για την Π.Π. 2021-2027

Εισήγηση προς ΔΣ Δήμων

Απόφαση έγκρισης της Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προτεινόμενων Δράσεων

Απόφαση Ε.Ε. ΑΣΔΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ειδικών Σχεδίων Δράσης

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.