Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων

Αρχική » Προγραμματισμός » Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων
Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, άρθρο 49 παρ. 2, στο πλαίσιο διαφάνειας της υλοποίησης και επικοινωνίας και με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων , ο ΕΦΔ ΑΣΔΑ θα δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο θα επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.