Τεχνική Υποστήριξη Δικαιούχων

Αρχική » Δικαιούχοι Πράξεων » Τεχνική Υποστήριξη Δικαιούχων
Συνημμένο Αρχείο
Πρακτικός Οδηγός για την Ταξινόμηση των Πράξεων Πλην ΚΕ με Βάση τον Τύπο/Φύση της Πράξης. Βασικές Κατευθύνσεις για την Οργάνωση σε Υποεργα Προβολή
Είδη Υποεργων και Ημερομηνία Έναρξης στα ΤΔΠ/ΤΔΥ Προβολή
Νέο Πρότυπο Τεχνικό Δελτίο Πράξης Λήψη
Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης Προβολή
Δελτία Ταυτότητας Κοινών Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (Δράσεις Τύπου ΕΤΠΑ) Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 Λήψη
Μεταφορά Έργων ΕΣΠΑ του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική», από την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020, στη νέα ΠΠ 2021-2027, χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Προβολή
Η σχετική Νομοθεσία για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ / εμποδιζόμενων ατόμων αναρτώνται και στη Διαδικτυακή πύλη elinyae.gr Προβολή

 

 

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.