ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας

Αρχική » ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας
Δυτική Αθήνα που νοιάζεται, αναπτύσσεται, εντάσσει και συμβάλλει

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027 αποτελεί το εργαλείο εφαρμογής μίας στοχευμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνησης της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής (ΛΑΠ) της Δυτικής Αθήνας, ιδίως μετά τη διεύρυνση της Περιοχής Παρέμβασης προς βορρά και νότο, επικαιροποιεί, την Χωρική και Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, συμπληρώνοντας το «μίγμα» των Κύριων Χωρικών Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα, με βάση τις παρακάτω Χωρικές Στρατηγικές Επιλογές:

τη «Αναπτυξιακή» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,

τη «Διαρθρωτική» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,

την «Έξυπνη» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,

την «Πράσινη» Χωρική Στρατηγική Επιλογή, και

την «Συνεργατική» Χωρική Στρατηγική Επιλογή,

Για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027, υιοθετούνται εργαλεία και μηχανισμοί διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαλειτουργικότητας των παρεμβάσεων, την επαναχωροθέτηση δημοσίων υποδομών και λειτουργιών, την υλοποίηση εμβληματικών παρεμβάσεων, την ανάδειξη των τοπόσημων, την προώθηση της νέας αναπτυξιακής ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας, την μόχλευση, την προώθηση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα κοινωνικά δια-δημοτικά δίκτυα θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν, ενώ θα διασφαλιστεί η ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών κοινωνικής συμπερίληψης, μέσα από την εμβάθυνση της κοινωνικής καινοτομίας.

Θα προωθηθούν σύγχρονες, ευέλικτες και φιλικές μέθοδοι αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα επιδιωχθεί η συνέχιση των τοπικών μηχανισμών στήριξης των ανέργων, στο πλαίσιο των θεματικών δια-δημοτικών δικτύων.

Κύρια Αναπτυξιακή Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027 παραμένει η ενίσχυση της «πολικότητας» της Δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων.

Περιοχή Παρέμβασης

Ως περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας ορίζεται το σύνολο της περιοχής των Δήμων Μελών του ΑΣΔΑ και απαρτίζεται από τους κάτωθι Δήμους:

 • Δήμος Αγίας Βαρβάρας

 • Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού

 • Δήμος Αιγάλεω

 • Δήμος Ιλίου

 • Δήμος Κορυδαλλού

 • Δήμος Περιστερίου

 • Δήμος Πετρούπολης

 • Δήμος Φυλής

 • Δήμος Χαϊδαρίου

Κύρια Χωρική Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) για την Π.Π. 2021-2027 παραμένει η παρέμβαση σε θύλακες και σε αναπτυξιακά τόξα, χορδές και εγκάρσια χωρικά βέλη που τις διασυνδέουν.

map

Πρακτικά, στη διευρυμένη περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ/ΒΑΑ 2021-2027 εμπεριέχονται «θύλακες» είτε με χαρακτηριστικά αναπτυξιακής δυναμικής, είτε με χαρακτηριστικά αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης. Στους περισσότερους «θύλακες» πάντως αναδεικνύονται αυξημένες ανάγκες στήριξης της κοινωνικής συνοχής, σε συνδυασμό με αξιοποίηση των δυνατοτήτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών, πολιτιστικών κ.λπ. δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη Κύρια Χωρική Στρατηγική Επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) για την Π.Π. 2021-2027 περιλαμβάνει, από χωρική άποψη, τρείς κατηγορίες υποπεριοχών παρέμβασης:

 • περιοχές που ενισχύουν την «μητροπολιτικότητα» της Περιοχής Παρέμβασης,

 • «Θύλακες», είτε συνδυασμού αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και αστικής υποβάθμισης, είτε ανάδειξης ευκαιριών αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης.

 • περιοχές που εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις»

Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται «μίγμα» παρεμβάσεων, ικανό να κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, να προσελκύσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να συμβάλλει στην αστική και κοινωνική αναζωογόνηση και στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι δράσεις που διαχειρίζεται o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.