Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δυτικής Αθήνας
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εμβληματική - Ολοκληρωμένη - Καινοτόμος παρέμβαση επιχειρηματικής ανάταξης και ανάπτυξης της δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της "ΒΑΑ/ΟΧΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"
(SHARING PLATFORM ECONOMY PERSPECTIVE/SPEP)
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Με τη συχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ee-logo
pepa-logo
espa-14-20-logo
With the co-financing of Greece and the European Union
The actions managed by the Intermediate Management Body of Western Athens are co-financed by the European Structural and Investment Funds.
© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.

Πρόσφατες Αναρτήσεις